สินค้าทั้งหมด

ก้านควบคุมอุตสาหกรรม

จอยสติ๊กและที่จับ

หยุดฉุกเฉิน

สวิตช์หยุดฉุกเฉิน

การออกแบบที่กำหนดเอง

ตัวควบคุมที่ออกแบบเอง

แผงสวิตช์

ติดตั้งแผงสวิตช์

หมวดหมู่เซ็นเซอร์ระดับของเหลว

เซ็นเซอร์ระดับของเหลว

สลับแผง

แผงสวิตช์ CANOpen

เซ็นเซอร์โรตารี่

เซ็นเซอร์ตำแหน่งโรตารี

หมวดเซ็นเซอร์เอียง

เซ็นเซอร์วัดความเอียง

สวิทช์เท้า

สวิตช์เท้าและสูบลม

แผงมิเตอร์

มิเตอร์แผงดิจิตอลสามสี

เซ็นเซอร์เคลื่อนที่เชิงเส้น

เซ็นเซอร์ตำแหน่งเชิงเส้น

LED ตัวบ่งชี้/สวิตซ์

ไฟแสดงสถานะ LED และสวิตซ์รัศมี

ผลิตภัณฑ์ใหม่