นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1952 APEM ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอินเทอร์เฟซเครื่อง Human machine APEM พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สวิตช์ระดับมืออาชีพสำหรับตลาดที่หลากหลายรวมถึงเครื่องมือวัดการแพทย์การสื่อสารระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการป้องกันและการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ APEM

APEM สวิทช์ที่ยึดแผง

ติดตั้งแผงสวิตช์

Apem-PCB-สวิทช์แผง

สวิตช์ติดตั้งบน PCB

แผงควบคุมจอยสติ๊ก APEM

จอยสติ๊ก

Apem-นำตัวชี้วัดแผง 150x150

LED ตัวบ่งชี้/สวิตซ์

APEM สวิตช์แผง

แผงสวิทช์