Germanjet อยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นผู้นำเทรนด์สำหรับการปฏิวัติการตรวจจับ การตระหนักถึงแนวคิดที่มีแนวโน้มและระบุแนวทางใหม่ในการท้าทายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการวางแผนเทคโนโลยีของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้เราจัดกิจกรรม R&D ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราอย่างใกล้ชิด พวกเขาจัดหาทรานสดิวเซอร์ตำแหน่งสัมบูรณ์แบบไม่สัมผัสซึ่งใช้เทคโนโลยีการวัดแม่เหล็กแบบไม่สัมผัสเพื่อการวัดที่แม่นยำตรงและแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ Germanjet

Germanjet 19 Series เซ็นเซอร์เชิงเส้นแม่เหล็กตำแหน่งสัมบูรณ์

เซ็นเซอร์ Magnetostrictive