Germanjet อยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นผู้นำเทรนด์สำหรับการปฏิวัติการตรวจจับ การตระหนักถึงแนวคิดที่มีแนวโน้มดีและระบุแนวทางใหม่ในการท้าทายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการวางแผนเทคโนโลยีของเราเสมอมา เพื่อให้บรรลุผลทั้งหมดนี้ เราจัดกิจกรรม R&D ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราอย่างใกล้ชิด พวกเขาให้ทรานสดิวเซอร์ตำแหน่งสัมบูรณ์แบบไม่สัมผัสซึ่งใช้เทคโนโลยีการวัดแบบไม่สัมผัสด้วยสนามแม่เหล็กเพื่อการวัดที่แม่นยำ ตรงและแบบสัมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ Germanjet

เซนเซอร์แม่เหล็ก