Germanjet อยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นผู้นำเทรนด์สำหรับการปฏิวัติการรับรู้ การยอมรับแนวคิดที่มีแนวโน้มและระบุวิธีการใหม่ในการท้าทายนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการวางแผนเทคโนโลยีของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้เราจึงจัดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา พวกเขาให้ตัวแปลงสัญญาณตำแหน่งสัมบูรณ์แบบไม่สัมผัสซึ่งใช้เทคโนโลยีการวัดแบบไม่สัมผัสแบบแม่เหล็กติดต่อเพื่อการวัดที่แม่นยำโดยตรงและแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ Germanjet

Germanjet 19 Series เซ็นเซอร์เชิงเส้นแม่เหล็กตำแหน่งสัมบูรณ์

เซ็นเซอร์ Magnetostrictive