เปลี่ยนจอยสติ๊ก

ดูสไตล์:
  • CDJ900 Industrial Switched Joystick

    จอยสติ๊ก Control Devices CDJ900 series มีให้เลือกทั้งแบบเดี่ยว (เดินหน้า / ถอยหลังหรือซ้าย / ขวา) หรือแบบหลายแกน (เหนือใต้ตะวันออกตะวันตก) ...