สำนักงานในประเทศไทย

688/111 ชั้น 2 ศุภาลัยถิ
ถนนเลียบคลองชลประทาน
หนองบอนประเวศ
กทม 10250

688/111 ชั้น 2 ศุภาลัยปาร์ค
ถนนศรีนครินทร์ถนนศรีนครินทร์
หนองบอนประเวศ
10250 กรุงเทพฯ

สำนักงาน: 02 642 1822
โทร: 061 978 5663
E: chawapan@controldevices.net

เวลาทำการ: 10 น. ถึง 6 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำนักงานสิงคโปร์

# 01-01A อาคารลูเซิร์น
70 ถนน Bendemeer
339941 สิงคโปร์

โทรศัพท์: + 65 6254 9983

เวลาทำการ: 9 น. ถึง 5 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เราวางสาย