สวิตช์แอร์

สวิตช์ลมบางครั้งเรียกว่าสวิตช์อากาศ นี่เป็นเพราะพวกมันทำงานโดยส่งพัฟของอากาศผ่านท่อพลาสติกซึ่งจะเปิดใช้งานสวิตช์อากาศ สิ่งนี้จะเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า

สวิตช์ลมมักใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยเหลือเช่นเตียงแพทย์หรือรอกผู้ป่วยอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การใช้งานเท่านั้น

ดูสไตล์: